en

Bolshaya Elnya — sights and interesting facts

Bolshaya Elnya is located on is on asian part part of Russia (Kstovskij, Nizhegorodskaya), 39 kilometers on nothwest from Nizhegorodskaya. You can to look around . On noth (8 kilometers) is Monument to Marshal of the Soviet Union KK Rokossovsky, Temple of the Holy Prince Igor of Chernigov. (8 km). On nothwest (9 kilometers) is Museum of Architecture and Life of the peoples of the Volga Nizhny Novgorod on Schelokovskom Farm, Monument "Participants first maёvok dedicated" (9 km). On southeast (9 kilometers) is Church of the Vladimir Icon of the Mother of God in Cherry.

We propose to visit the most interesting attractions:

results: 25
Museum of Architecture and Life of the peoples of the Volga Nizhny Novgorod on Schelokovskom Farm Nizhnij Novgorod
Monument "Participants first maёvok dedicated" Nizhnij Novgorod
Church of the Vladimir Icon of the Mother of God in Cherry Zeletsyno
Area Marshal Zhukov Luch (admin. territoriya g. Nizhnij Novgorod)
Фотошкола 2.8
Nikulskoe
Eternal Flame Starye Klyuchishchi
Church in honor of the Vladimir Mother of God, Ouran and Defenders of the Fatherland Nizhnij Novgorod
Monument to Lenin Starye Klyuchishchi
Japanese restaurant "Atsumari" in Nizhny Novgorod Nikulskoe
Street Vaneeva Nizhnij Novgorod
Oka River Nizhnij Novgorod
Myzinsky Bridge Nizhnij Novgorod
Italian restaurant "Home Italy" in Nizhny Novgorod Nikulskoe
Central Park "Switzerland" Nizhnij Novgorod
Ski sluduyuschy Nizhnij Novgorod
Mochalny Island Kolobovo
Vysokovsk Church Nikulskoe
Globe Novye Klyuchishchi
Rowing Channel in Nizhny Novgorod Nikulskoe
Monument to Yuri Gagarin in Nizhny Novgorod Nizhnij Novgorod
Transfiguration Church Nizhnij Novgorod
Shopping center Ganza in Nizhny Novgorod Nikulskoe
Bolshaya Elnya — News

Nearby cities

Weather in Bolshaya Elnya

get weather widget
Booking.com