en

Soroki — sights and interesting facts

Soroki is located on is on European part part of Russia (vyshnevolotskij, Tverskaya), 139 kilometers on southeast from Tverskaya. You can to look around . On south (5 kilometers) is Kazan Nunnery, Vyshnevolotskaya water system (6 km). On southwest (6 kilometers) is Kazan avenue in Vishny Volochyok, Vyshnevolotsky Regional Museum (6 km), River Cna Vyshny Volochyok (6 km).

We propose to visit the most interesting attractions:

results: 24
River Cna Vyshny Volochyok vyshnij volochek
Vyshnevolotskaya water system vyshnij volochek
Venetsianov Square Vyshniy Volochyok vyshnij volochek
Monument to Catherine II in Vishny Volochyok vyshnij volochek
Shopping arcade Gd Volochek vyshnij volochek
Epiphany Cathedral vyshnij volochek
Magistrate building in Vishny Volochyok vyshnij volochek
Manor Serdyukov Boriskovo
Lake Mstino Ragozino
Manor MI Serdyukov Lebedinets
Vyshnevolotskaya Reservoir Lebedinets
Museum of Glass factory "Red May" Oktyabrskij
Lake Pudoro Kamushki
Lake Imolozhe Berezka
Roadside zoo in Bologovsky District Kolomno
Lake Volchin Ivanovskoe
Lake Kubycha Elmanova Gorka
Lake Pesvo Mitroshino
Lake Kaftino Kaftino
Long Lake Borok
Lake Udomlya vasilevo
Soroki — News

Nearby cities

Weather in Soroki

get weather widget
Booking.com