en

vyshnevolotskij — sights and interesting facts

vyshnevolotskij is located on is on European part part of Russia. Мы насчитали в этом районе 18 достопримечальностей. Вот некоторые наиболее интересные из них. Kazan Nunnery, Manor MI Serdyukov, Epiphany Cathedral, Vyshnevolotsky Regional Museum, Venetsianov Square Vyshniy Volochyok.

We propose to visit the most interesting attractions:

results: 18
Vyshnevolotsky Regional Museum vyshnij volochek
Venetsianov Square Vyshniy Volochyok vyshnij volochek
Magistrate building in Vishny Volochyok vyshnij volochek
Roadside zoo in Bologovsky District Kolomno
River Cna Vyshny Volochyok vyshnij volochek
Shopping arcade Gd Volochek vyshnij volochek
Kazan avenue in Vishny Volochyok vyshnij volochek
Museum of Glass factory "Red May" Oktyabrskij
Manor Serdyukov Boriskovo
Vyshnevolotskaya Reservoir Lebedinets
Lake Imolozhe Berezka
Lake Mstino Ragozino
Lake Pudoro Kamushki
Vyshnevolotskaya water system vyshnij volochek
Monument to Catherine II in Vishny Volochyok vyshnij volochek
vyshnevolotskij — News

Сities of region

Weather in vyshnevolotskij

get weather widget